KÖPVILLKOR

VID ORDER HOS MIRAKELSHOPPEN
Efter att Ni lagt Er order hos Mirakelshoppen kommer Ni få ett mail som är Er bokningsbekräftelse.

BILJETTER
Via det mail som Ni får efter att Ni lagt Er order fungerar som biljett inför Mirakelmässan. Gäller för samtliga biljetter som t.ex. entrébiljetter, storsean
sbiljetter samt övriga biljetter i samband med Mirakelmässan.

BETALNING

BETALKORT
Vi samarbetar med Payson AB och Ni kan efter valda produkter välja att betala enkelt och tryggt med kortbetalning via Mastercard eller Visa.

INTERNETBETALNING
Även internetbetalning via internetbank fungerar också med de 5 största bankerna i Sverige som Swedbank, Handelsbanken, SEB, Nordea och Danske Bank samt via de 3 största bankerna i Finland.

FAKTURABETALNING
Vid fakturabetalning med PaysonFaktura tillkommer en avgift om 29 kr. Skriv då in dina personuppgifter igen via Payson så fakturan kommer till Er adress. Det är b
etalningsvillkor på 14 dagar och fakturan kommer att skickas med separat utskick till din angivna e-postadress. Krav för att få göra köp via PaysonFaktura är att Du måste ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt att Du godkänns i kreditprövningen som genomförs vid köpet. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka köp och ompröva beställarens kreditvärdighet. 

DELBETALNING
Delbetalning av din order är möjligt för ordrar över 300 kr och räntefritt 3-12 månader. Vid order över 5.000 kr erbjuds även delbetalning för 24 månader.

PAYSONKONTO
Det är miljontals privatpersoner som varje år använder sitt PaysonKonto och som betalar via Payson. Ett Paysonkonto är perfekt för Er kunder som vill betala snabbt genom att bara ange sitt lösenord som är kopplat till betalkort som finns registrerat tryggt på Paysonkontot. 

________________________________________________________________________________

INTEGRITETSPOLICY

För ZEURORA är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text.
Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.
Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

PERSONUPPGIFTSANSVARIG
För de behandlingar som sker inom MIRAKELSHOPPEN är verksamhet ZEURORA med organisationsnummer 969778-5922, personuppgiftsansvarig men uppgifter registreras även hos vår samarbetspartner PAYSON och då gäller deras Integritet- & Säkerhetspolicy – se länk: https://www.payson.se/sv/integritet-och-sakerhet/
Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?
Vi behandlar i huvudsak ditt inköp, namn, personnummer, adress och övriga ev. kontaktuppgifter ni lämnar i samband med er order samt så registrerar även vår samarbetspartner PAYSON även dina inköp.

PERSONUPPGIFTSBITRÄDEN
I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer eller dylikt. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen.

AKTÖRER SOM ÄR SJÄLVSTÄNDIGT PERSONUPPGIFTS-ANSVARIGA

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER ?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

VAD ÄR DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD ?
Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.
Kontakta oss vid frågor om hur vi behandlar personuppgifter.
Om du har frågor om hur vi behandlar personuppgifter kontakta ZEURORA via mail info@zeurora.se så får Du hjälp med dina personuppgiftsfrågor.
Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår webbplats.

VARMT VÄLKOMMEN TILL VÅRA MIRAKELMÄSSOR OCH TACK FÖR ATT DU FÖRKÖPER DINA BILJETTER VIA MIRAKELSHOPPEN !